เสาเข็ม ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

เสาเข็ม ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง บริการตอกเสาเข็ม เสาเข็มทางน้ำ บริการตอกเสาเข็มทางบก ผลิตเสาเข็ม         ??????????????    ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลาย เช่นเสาไฟฟ้า,เสาเข็ม, พื้นสำเร็จรูป, คานสะพาน,เสาเข็มเขื่อน และชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ขบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ISO จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ประกอบกับการบริการขนส่ง และติด ตั้งที่รวดเร็วทันเวลาด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบโดยทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพ จึงทำให้ท่านไว้วางใจมอบหมายภาระกิจ งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของท่านให้เราดูแล  

 ประวัติ บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด          บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2533 โดย ทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานออกแบบและก่อสร้าง และบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535           บริษัทฯ มีการผลิต เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป คานสะพาน เสาเข็มเขื่อน คานสะพานลอยคนเดินข้ามถนนและ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามสั่ง พร้อมมีบริการตอก และติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวอีกด้วย           บริษัทฯ มีการผลิต คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กอัดแรง แบบ Pre tension และ Post tension ภายใต้การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนใช้งาน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัทฯ มีการบริการ และการประสานงานที่มีคุณภาพ 

บริการของเรา งานบริการขนส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้งทางบก และ ทางน้ำ     - งานบริการขนส่ง ทางบก (โดยรถ)     - งานบริการขนส่ง ทางน้ำ (โดยโป๊ะ)งานบริการรับตอกเสาเข็ม     - งานบริการตอกเสาเข็มทางน้ำ (โดยโป๊ะ)     - งานบริการตอกเสาเข็มบนดิน (โดยปั้นจั่น)     - งานบริการตอกเสาเข็มบนดิน (โดยรถตอก)     - งานบริการตอกเสาเข็มบนนั่งร้านงานบริการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตบริการออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปบริการให้คำปรึกษางานคอนกรีต


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *